14.6 C
Belgrade
12.7 C
Zagreb
12.7 C
Sarajevo
28.05.2022.

Žensko liderstvo – umetnost drugačijeg vođenja tima

IZDVAJAMO

 

Ženska zastupljenost na liderskim pozicijama otvara nam ključna pitanja rodne ravnopravnosti dok nam ispitivanje iskustava liderki u biznisu daje uvid i stvara nove prostore za dalje osnaživanje žena u sve dinamičnijem poslovnom ambijentu.

O snazi ženskog liderstva, vrednostima koje ono daje timu, odgovornosti usmerenoj na unapređenje procesa i resursa kompanija i organizacija, razgovarali smo sa timom izuzetnih mladih žena HR consulting kompanije Assert, čija se ekspertiza ogleda u proceni, istraživanju i razvoju ljudskih resursa unutar kompanija, podržavajući ih u donošenju pametnih odluka koje se odnose na biznis i karijerno upravljanje.

 

 

Nikolina Janković je Assessment & Business Manager u kompaniji Assert, po obrazovanju industrijsko – organizacijski psiholog, ekspert za psihološku procenu sa 6 godina radnog iskustva u domenu ljudskih resursa. Marina Kreculj Pešić, kao Delivery Manager/Senior HR Partner, može se pohvaliti decenijskim iskustvom u multinacionalnim kompanijama u ulozi konsultanta, kako u domenu ljudskih resursa, tako i u vođenju timova. Pored radnog iskustva u oblasti ljudskih resursa i godina iskustva u vođenju projektnih timova, Lana Mučalov, Regional Manager for Research, takođe je i specijalista za implementaciju strategije unapređenja brenda.

U prijatnom razgovoru koji smo vodile u prostorijama naše redakcije, inicijalno osmišljena pitanja dobijala su potpuno drugačiju formu, budući da smo svakim odgovorom spontano i lako otvarale horozont inspiracije za nove teme, na koju je svaka od ove tri sjajne mlade žene imala jasan i kristalno izbrušen stav. U nastavku pročitajte šta su imale da kažu o radu u ženskom timu i liderstvu, borbama i prilikama u poslovnom svetu i svim izazovima na putu dostizanja punog profesionalnog potencijala.

 

 • Zašto ste se opredelile za karijeru u oblasti ljudskih resursa?

Nikolina: Kada pogledam svoje rane početke, odabrala sam studije psihologije želeći da se bavim kliničkom psihologijom orijentisanom na pomaganje ljudima. Međutim, negde u toku studija shvatila sam da želim da se preusmerim na organizacijsku psihologiju, na ljudske resurse. Za to sam se odlučila prvenstveno iz razloga što je klinička psihologija bila usmerena na tretiranje srednje ili nisko funkcionalnih stanja i ponašanja, dok u industrijskoj organizacijskoj psihologiji imamo priliku da pomažemo ljudima da u najvećoj mogućoj meri unaprede svoje potencijale. Ukratko, razvoj i bavljenje psihološki zdravim ljudima postali su predmet mog profesionalnog fokusa.

Lana: Ja bih pre svega sebe predstavila kao osobu koja akcentuje relacije, međuljudske odnose i ta oblast ljudskih resursa je, u stvari, suštinski baš dobro tlo da se posmatraju, neguju, razvijaju i produbljuju različiti odnosi, a sve u cilju optimizacije komunikacije i procesa kako bi na kraju dana došli do ostvarenja nekih potencijala zaposlenih, partnera, saradnika, klijenata i kolega.

Marina: Oduvek sam znala da ću se baviti ljudima, a onda mi je HR samo dao formu. 

 

 • Šta najviše volite kod svog posla?

Marina: To bi bila kombinacija preduzetničkog i sistemskog. Imam autonomiju, kao preduzetnički deo, dok s druge strane, posedujem izvesne okvire, sigurnost i smernice koje mi daje korporacija. 

Lana: Ja najviše volim tu kombinaciju širine i dinamike. Kad kažem širina, mislim da u ovom poslu koji radimo ima svega – biznisa, ekonomije, psihologije, nauke i relacija, dok je dinamika najveći pokretač u mom slučaju. Bez dinamike i te širine za mene lično nema te profesionalne sreće i ispunjenja. Ono što svaki put sa sigurnošću mogu da kažem kada predstavljam svoj posao jeste da od prvog dana u ovoj firmi nije postojao dan kada mi je bilo dosadno. Možda je nekada bilo previše dinamike ali dosadno nikad nije bilo! 

Nikolina: Kada sagledam svoj posao kao konsultanta u ljudskim resursima, naglasila bih tu razliku između konsultantske kuće, što Assert zapravo jeste, i HR sprecijalista u nekoj korporaciji. Ono što nas u konsultantskom poslu karakteriše jeste ta dinamika koju je Lana pomenula, ali i ekspertiza, kao usavršavanje u jednoj užoj, stručnoj oblasti i to je ono što mene lično pokreće – biti ekspert u polju, u mom slučaju u psihološkoj proceni i testiranju. Ukratko, ovo je rad sa različitim industrijama i klijentima, koji daruje mogućnost da zaista pomognem velikom broju ljudi i organizacija sa različitim tipovima procesa i struktura.

 

 

 • Koji su to primeri pozitivnih promena na radnom mestu koje primećujete sa godinama rada i iskustva?

Nikolina: Osvrnula bih se na korporativne trendove u oblasti ljudskih resursa, gde se više pažnje i brige posvećuje razvoju zaposlenih u odnosu na onu nekadašnju menadžersku paradigmu gde zaposleni mora da radi posao jer dobija platu. Više se pažnje posvećuje i motivaciji i posvećenosti zaposlenih jer se prepoznaje da zaposleni mogu da daju veliki doprinos i da vode ka razvoju i uspehu jedne kompanije. 

Lana: Ja bih rekla da je najpozitivnija promena taj veći fokus na ljudima. Kada izgovorimo floskulu ljudski resursi, iako ona zvuči malo rogobatno, mi se suštinski približavamo tome da ljudi jesu najveći asset i najveća vrednost jedne kompanije.

Marina: Dopada mi se preokret sa izolovanog na holističko jer je sve nekako prirodnije i zdravije. Promene se dešavaju velikom brzinom, svi faktori su umreženi. Odustali smo od generičkog, nema dugih priprema a zatim odloženog  testiranje realnosti, nema segmentacije i pojedinačnog razvoja. To smo usvajali kao pravila tokom odrastanja ali sada se desavaju stvari na drugačiji način.

 

 • Iz perspektive Assert-a, šta čini mozaik jednog uspešnog ženskog tima?

Nikolna: Kockice tog mozaika čine sposobne, posvećene i entuzijastične žene koje se lepo uklapaju i sarađuju.

Lana: Moj odgovor je malo univerzalniji – vera u tim i vera u rezultat, bez obzira na varijablu roda. 

Marina: Kombinacija analitike i intuicije. Fokus na detalje, na kvantitativno, na činjenice, želja da razumeš, ali i da osetiš. To mislim da baš dobro radimo, koliko god da smo sve tri fokusirane na detalje i razumevanje, uvek ima i tog momenta osećaja.

 

 • Rodna ravnopravnost u poslovnom okruženju uvek je aktuelna tema. Smatrate li da žene danas imaju ista prava ili verujete da nam predstoji još borbe za njihovo osvajanje?

Nikolina: Iz perspektive ManpowerGroup iz koje smo mi kao Assert potekli, mogu da tvrdim da nismo imale potrebu da se borimo za rodnu ravnopravnost u poslu koji obavljamo. Međutim, ono što mogu da primetim iz rada sa klijentima, organizacijama i koliko poznajem tržište rada, jeste da se žene i dalje bore u nekim drugim okruženjima i da iz tog razloga ne treba minimizirati pitanja rodne ravnopravnosti.

Lana: Empirija, odakle ja potičem, pokazuje da itekako postoje borbe trenutno i da žene pokušavaju da pronađu svoju put na ovom tržištu, i da im je on možda malo otežan. Lično bih volela da isklučim varijablu roda i da kažem da je svaki dan u profesionalnom svetu jedna dinamična borba za sve aktere.

Marina: Meni je jasna ta borba, ali ono što mi prilično smeta u celoj priči je borba da se ženi da pravo. Smatram da žena mora sebi da da pravo da iskoristi prava koja joj pripadaju.

Nikolina: Ono čega bih se dotakla kada je u pitanju rodna ravnopravnost je kako se percipira žena u menadžmentu koja reaguje i ponaša se na muški način. Od žene se očekuje da napreduje na „ženski, umilan način.To je tema o kojoj se dosta može razgovarati i na koju bi, sigurna sam, svako od nas imao mnogo toga da kaže.

Marina: Muškarci će uvek prvi napredovati i njihov će rast u prvoj deceniji karijere biti značajno viši, ali zato, tokom druge dve decenije karijere, kada se sublimira sve ono što su žene polako tkale i učile, vidimo da njihov trenutak tek dolazi. One su se do tada ostvarile i kao majke i kao partneri, a tada je i zenit ženske karijere, iako prolongran, zreliji, dugovečniji i održiviji! 

 

 • Koja je najvažnija lekcija iz liderstva koju ste naučile? 

Lana: Svaki lider je provodnik energije ka svom timu i veoma je važan način na koji se plasira situacija, problem ili izazov ka svom timu, jer tvoj stav kao lidera prema svakom problemu ili izazovu je taj koji će obojiti neku situaciju. Ako si lider koji konstantno provodi pesimizam i nervozu, tvoji saradnici u timu su konstantno izloženi tome i onda imate jedan timski negativizam i pesimizam. Verujem da vredi uložiti u to kako da lider razvije sposobnosti da bude provodnik dobre i zdrave energije ka svom timu, bez obzira na to čemu je on izložen.

Marina: Meni je ta energija kao nož – može da bude oružje, a može da bude i oruđe sa kojim se može toliko toga postići. Zavisi od lidera kako je usmeri.

Nikolina: Lekcija koju sam naučila na teži način, jer me niko na to nije prethodno upozorio, jeste da ne moram sve sama, da gradim poverenje u ljude sa kojima radim i koji rade za mene i da zapovedanje nije princip liderstva i neće dovesti do najboljeg rezultata. 

 

 

 • Gledajući u budućnost, šta u dinamičnom i promenljivom svetu rada prepoznajete kao veliki izazov, a šta kao priliku?

Marina: Izazov je integritet – mi moramo da se promenimo i prilagodimo, ali istovremeno da zadržimo integritet! Prilika je imati vremena za dve, tri karijere – a ja se iskreno nadam da da ću biti u prilici da upišem medicinu oko svoje pedesete dodine. Mi sada imamo vremena da mnoge stvari uradimo brže, i zato verujem da možemo imati bar još jednu karijeru! 

Lana: Za mene je izazov kako ostati lojalan nekom sistemu u tako promenljivoj dinamici i okruženju, i kako na kraju dana zadržati integritet i identitet. A, kako se danas sve više orijentišemo na zaposlene i ljudsku dimenziju u poslu, ono što može biti prilika je kreativnost u iznalaženju načina za osnaživanje lojalnosti pojedinca prema sistemu. Poslodavci sada imaju prostora da budu kreativniji u osmišljavanju novih načina kako da zadrže svoje zaposlen i očuvaju integrisanost kojoj svi težimo, a koja nam u poslednje vreme sve više izmiče budući da je tržište predinamično. 

Nikolina: Iz lične perspektive, smatram da promenljivost i neizvesnost budućnosti može da donese velike prilike za lični rast, razvoj i uspeh, ali da bismo se razvijali, potrebno je menjati se u skladu sa promenama tržišta i sveta rada. Postoji paradigma da ono što nas je dovelo do sadašnjeg uspeha, nas možda neće odvesti dalje, i zato moramo da otpustimo te neke svoje karakteristike da bismo napredovali i pratili trendove i inovacije u poslovnom svetu. Od naše sposobnosti adaptacije, učenja i želje za razvojem zavisi da li ćemo biti uspešni u poslu koji trenutno obavljamo ili onom koji ćemo raditi u budućnosti. To vidim i kao izazov i kao priliku! 

 

 

 • Šta savetujete kompanijama koje žele da žene lideri budu još uspešnije?

Nikolina: Stvorite podržavajuće okruženje u kojima žene zaista mogu da osete da imaju podjednake prilike.

Lana: Ja bih samo rekla – verujte u njih! 

Marina: Ako muškim aršinima merimo ženski način rada i kada ženama dajemo muške epitete, to nije dobro ocenjeno i ne treba da se radi. Potrebno je da se uspeh i jednih i drugih meri istim alatima.

 

 • Koji je najbolji karijerni savet koji ste dobile?

Nikolina: Nikada nisam dobila karijerni savet, ali sam sama naučila da život ide dalje, šta god se desi.

Lana: Svaki problem ima svoje rešenje!

Marina: Kada osetiš plato, da si ekspert u tome što radiš – vreme je da opet postaneš junior, ali u liderstvu! To ide ciklično i zdravo je za karijeru! 

 

 • Na koji način pronalazite balans između posla i privatnog života?

Nikolina: Kada pričamo o balansu između privatnog i poslovnog, mi mislimo da su to dva odvojena aspekta života, a kao celovita ljudska bića teško da možemo da podelimo to i da kažemo: sad smo od 9 do 5 na poslu, a čim se radno vreme završi, gasimo telefone i sve kanale preko kojih ljudi sa posla mogu da nas dobiju i do sutradan nećemo razmišljati o poslu. Realnost je mnogo isprepletenija i složenija,  što mogu da kažem u ime nas, žena iz Asserta. Posvećenost zahteva malo više ulaganja i energije od rada od 9 do 5. 

Marina: Mi kažemo da imamo dva života – poslovni i privatni, ali realnost je da imamo samo jedan život, odnosno 24 časa. Kada sam sebi dala pravo da ta dva života izmiksam, bez griže savesti – postalo je mnogo lakše.

Lana:  Ono što mi veoma pomaže u tom work- life balansu je priroda, pa čak i rad na daljinu u prirodi je mnogo lakši i jednostavniji jer sam nekako smirenija  i puna pozitivne energije.

 

 • Koje tri reči biste upotrebile da opišete Vaše Assert koleginice za stolom?

Lana: Samopouzdane, odgovorne i sigurne!

Nikolina: Entuzijastične, sposobne i orijentisane na rezultat!

Marina: Hrabre, lepe i mudre! 

 

 

 

Piše: Miona Todorović

Foto: Imaginarijum magazin

- Reklama -
- Reklama -

Najnovije