Kako ljudi sa disleksijom vide Internet

od Imaginarijum 0

Oni koji nemaju disleksiju teško da mogu da razumeju kako ljudima sa ovim poremećajem izgleda Internet, to nepregledno virtuelno prostranstvo u kom vladaju slova.

U želji da podigne svest o ovoj temi, američki softverski inženjer Viktor Vindel kreirao je jedinstvenu programsku simulaciju koja omogućava korisnicima da steknu uvid u teškoće sa kojima se ljudi sa disleksijom suočavaju pri svakom kontaktu sa pisanim online sadržajima.

Ideja za kreiranjem simulacije koja vizuelno prikazuje život sa disleksijom došla je spontano, nakon Vindelovog razgovora sa prijateljicom koja je svoje iskustvo disleksije opisala kao “ konstantno poskakivanje i izokretanje slova”.

Disleksija je kognitivni poremećaj koji utiče na sposobnosti čitanja ili razumevanja pročitanog, i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha i ostalih povoljnih edukativnih, psiholoških i socijalnih uslova.

Disleksija pogađa čak 10% svetske populacije i univerzalna je: osobe sa disleksijom imaju poteškoće sa čitanjem i pisanjem na svim jezicima.

Ova zanimljiva programska simulacija ima za cilj da na najjednostavniji način približi disleksiju “običnim ljudima” koji slova i čitanje uzimaju zdravo za gotovo, ali i da utiče na stvaranje raznovrsnijih sadržaja na Internetu koje bi i ljudi sa ovakvim problemom mogli nesmetano da konzumiraju.

geon

Share This: