Kategorija DUH & TELO

DUH & TELO / od Imaginarijum -

Feminizam – reč koja je obeležila 2017. godinu!

Čuveni Merriam-Webster rečnik proglasio je “feminizam” za najtraženiju reč u 2017. godini. Poznati online pretraživač reči i pojmova feminizam definiše kao “teoriju političke, ekonomske i socijalne jednakosti polova” i “organizovane aktivnosti u…